Jira credits

Visa credits...

Jiras Licensinformation

Jira v8.8.1

Copyright © 2002 - 2020 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Användandet av produkten regleras av Atlassian End User Agreement, om inget annat angetts däri.

Den här produkten innehåller mjukvara som har utvecklats av Apache Software Foundation.

Denna plugin innehåller också följande programbibliotek som är licensierade under GNU LGPL license:

Den här produkten innehåller också källkod som has skrivits av tredje part.

Ytterligare detaljer angående den här och annan källkod som ingår in denna produkten, inklusive gällande copyright, lag- och licensieringsdetaljer, finns tillgängliga i "license"-katalogen i Jiras installationskatalog.

Licensinformation för Jira Plugins

JIRA Service Desk Application v4.8.1

Copyright © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Användandet av denna plugin följer "the terms of the Atlassian End User Agreement" om inget annat anges.

Denna plug-in innehåller mjukvara framtagen av Apache Software Foundation.

Denna plugin innehåller följande programbibliotek som är licensierade under GNU LGPL license:

Denna plug-in innehåller även kod från tredje part.

Ytterligare detaljer gällande koden och kod från annan tredje part som ingår i denna plugin inklusive tillämplig upphovsrätt, legala- och licens meddelanden, återfinns under katalogen "licenser" för denna plugin.